Vol. 62 No. 2 Supplement

Tehnička prihvatljivost pri uvoznom carinjenju brodica i jahti te stavljanja na tržište u odnosu prema sukladnosti s novom direktivom EU-a o rekreacijskim plovilima

Carinska uprava obavlja provjeru proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske Unije. Kod uvoza bilo kojeg plovila, prilikom donošenja mišljenja za odobravanje puštanja plovila u slobodan promet, nadležno tijelo Carinske uprave isključivo se mora rukovoditi odredbama Direktive 2013/53/EU o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon, koja je stupila na snagu 17. siječnja…

Pretrage broda, temelj sigurnosne zaštite svakog broda

U ovom se radu upoznajemo s osnovnim načinima i metodama kako se na najbolji način osposobiti za učinkovito i cjelovito planiranje pretrage broda u svrhu sigurnosne zaštite broda. Analiziramo na koji način unaprijed možemo uspješno organizirati pretragu broda, te se upoznajemo s dužnostima posade koja provodi pretragu i opremom koja se koristi u ovakvim postupcima.…

Koncept brodskih elektroenergetskih sustava u brodova s dinamičkim pozicioniranjem

Brodovi s ugrađenim sustavom za dinamičko pozicioniranje zadržavaju poziciju na kojoj se nalaze, pod određenim unaprijed zadanim uvjetima (valovi, vjetar, morska struja). Pritom se u ovisnosti o nivoima složenosti sustava dinamičkog pozicioniranja (DP1, DP2, DP3) postavljaju različiti zahtjevi prema ugrađenim elektroenergetskim sustavima. Osnovni zahtjev koji se postavlja je da u slučaju jedne greške, brod ne…

Vladajući neoliberalni model razvoja

U radu se razmatraju teorijska utemeljenja vladajućeg neoliberalnog modela, odnos spram ključnih društveno-ekonomskih pitanja te posljedice na ekonomsku i socijalnu praksu. Također se razmatra uspješnost neoliberalnog ekonomskog modela. Cilj rada je prikazati problematiku koja je na razini ideologije i u pozadini ekonomske teorije i prakse. Na temelju rezultata istraživanja vidljivo je da se neoliberalni model…

Profiles of the Domestic Visitors of Dubrovnik Beaches in the Context of Altman’s Theory of Territoriality

The experience of the beach as a territory in the context of Altman’s theory of territoriality, to our knowledge, has rarely been explored. The main research objective is cluster analysis of the participants (visitors of beaches in Dubrovnik) with respect to the intensity of the experience of the beaches as certain types of territory according…

Hidroelektrana Ombla Projekt za energetsko korištenje podzemnih voda u kršu i trajno očuvanje visoke kvalitete pitke vode

Energetski potencijal površinskih vodotoka na krškom terenu Dinarida, koji se u širokom pojasu proteže uz hrvatsku obalu, većim je dijelom iskorišten. Međutim, značajni dio voda koje se akumuliraju u krškom podzemlju ovoga velikog prostora, do danas nije adekvatno energetski vrednovan. Na osnovi rezultata opsežnih geoloških, hidrogeoloških, hidroloških, strukturno tektonskih, geofizičkih, geotehničkih i ostalih istraživanja izrađen…