Uloga ribarstva u upravljanju hrvatskim obalnim područjem

Tema rada je suvremeno stanje hrvatskoga ribarstva i njegova uloga u upravljanju hrvatskim obalnim područjem. U prvom dijelu rada dan je kratak pregled stanja međunarodnog ribarstva. Drugi dio rada bavi se stanjem u hrvatskom ribarstvu, pripadajućim zakonskim odredbama te promjenama koje su uslijedile ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Članstvo u Europskoj uniji otvara nove mogućnosti…

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Jadranu: problem izvanugovorne odgovornosti za onečišćenje mora u hrvatskom zakonodavstvu

Pitanje izvanugovorne odgovornosti za štetu zbog onečišćenja mora kao posljedica istraživanja i eksploatacije ugljikovodika aktualno je u Republici Hrvatskoj s obzirom na planirane djelatnosti u podmorju Jadrana. Zakonski okvir koji regulira obavljanje tih djelatnosti ne sadrži posebne odredbe o spomenutoj odgovornosti. Zbog toga se u radu razmatraju rješenja pomorskih, kao i propisa općeg obveznog prava…

Problematika radnopravnog statusa pomorca i ribara u pomorskoj plovidbi u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na registraciju ugovora o radu

Pravilnikom o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima kao podzakonskim (provedbenim) aktom uređuje se ovo vrlo važno područje radnopravnih odnosa pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima u Republici Hrvatskoj. U radu autori daju pregled i analiziraju sustav registracije i sadržaja registra (analitičkom metodom i povijesnom…

Diversifikacija u funkciji marketinške koncepcije razvoja svjetskog kruzinga

Veliki svjetski kruzing jedna je od kapitalno najjačih industrija nautičkog turizma. Njegov se razvoj već nekoliko desetaka godina odvija kontinuirano uzlazno, što malo industrija bilježi u tom razdoblju. Posebno je zanimljivo analizirati razvoj kruzinga u vremenu svjetske globalne krize koja se zasigurno mora odraziti na svjetski kruzing koji je izrazito globalan. Kako su se ktuzing…

Utjecaj tehnologije 3D tiskanja na raspoloživost brodskih sustava

Napredak tehnologije 3D tiskanja omogućio je brojne iskorake u posljednje vrijeme. Postoje ratne mornarice i brodske tvrtke koje su već počele s ugrađivanjem 3D štampača na svoje brodove. Iako to ima smisla na dalekom oceanu ili u ratu, napravljeni proračuni na prosječnim podacima pokazuju da u uobičajenim situacijama raspoloživost brodskih sustava nije značajno poboljšana.

The Methodology of the Customers’ Operation from the Seaport Applying the “Simple Shuttle Problem”

This paper deals with one of the most significant fields of the application of mathematical calculations to optimize the operational research and traffic problems. This issue includes the distribution of goods from the source/sources (seaport in our case) to dispersed targets (customers).The application of the “simple shuttle problem” is one option of the transport problem…

Mobile Derivational Micro-HPP for Reserve Water Supply and Standby Power Service of Recreation Facilities and Harbour Installations of Russky Island

The article considers the problems of justification of derivational micro-HPP usage for reserve water supply and standby power service of harbour installations for Russky Island. The first part of the article describes the justification of the power supply necessity for recreation facilities and yachting harbour installations (marinas) on Russky Island, including the prospect of their…

Influence of a Potential Railway Line Connecting the Caspian Sea with the Black Sea on the Development of Eurasian Trade

This article deals with the current state of the transport of goods on East – West routes. It presents currently available options of carriage with mentioning the barriers and problems associated with the increasing Eurasian trade of goods carried along these corridors. Special attention was focused on costs and time analysis of exemplary freight of…