Vol. 62 No. 4 Supplement

Diversifikacija u funkciji marketinške koncepcije razvoja svjetskog kruzinga

Veliki svjetski kruzing jedna je od kapitalno najjačih industrija nautičkog turizma. Njegov se razvoj već nekoliko desetaka godina odvija kontinuirano uzlazno, što malo industrija bilježi u tom razdoblju. Posebno je zanimljivo analizirati razvoj kruzinga u vremenu svjetske globalne krize koja se zasigurno mora odraziti na svjetski kruzing koji je izrazito globalan. Kako su se ktuzing…

Problematika radnopravnog statusa pomorca i ribara u pomorskoj plovidbi u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na registraciju ugovora o radu

Pravilnikom o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima kao podzakonskim (provedbenim) aktom uređuje se ovo vrlo važno područje radnopravnih odnosa pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima u Republici Hrvatskoj. U radu autori daju pregled i analiziraju sustav registracije i sadržaja registra (analitičkom metodom i povijesnom…

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Jadranu: problem izvanugovorne odgovornosti za onečišćenje mora u hrvatskom zakonodavstvu

Pitanje izvanugovorne odgovornosti za štetu zbog onečišćenja mora kao posljedica istraživanja i eksploatacije ugljikovodika aktualno je u Republici Hrvatskoj s obzirom na planirane djelatnosti u podmorju Jadrana. Zakonski okvir koji regulira obavljanje tih djelatnosti ne sadrži posebne odredbe o spomenutoj odgovornosti. Zbog toga se u radu razmatraju rješenja pomorskih, kao i propisa općeg obveznog prava…

Uloga ribarstva u upravljanju hrvatskim obalnim područjem

Tema rada je suvremeno stanje hrvatskoga ribarstva i njegova uloga u upravljanju hrvatskim obalnim područjem. U prvom dijelu rada dan je kratak pregled stanja međunarodnog ribarstva. Drugi dio rada bavi se stanjem u hrvatskom ribarstvu, pripadajućim zakonskim odredbama te promjenama koje su uslijedile ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Članstvo u Europskoj uniji otvara nove mogućnosti…