Hidroelektrana Ombla Projekt za energetsko korištenje podzemnih voda u kršu i trajno očuvanje visoke kvalitete pitke vode

Energetski potencijal površinskih vodotoka na krškom terenu Dinarida, koji se u širokom pojasu proteže uz hrvatsku obalu, većim je dijelom iskorišten. Međutim, značajni dio voda koje se akumuliraju u krškom podzemlju ovoga velikog prostora, do danas nije adekvatno energetski vrednovan. Na osnovi rezultata opsežnih geoloških, hidrogeoloških, hidroloških, strukturno tektonskih, geofizičkih, geotehničkih i ostalih istraživanja izrađen…

Profiles of the Domestic Visitors of Dubrovnik Beaches in the Context of Altman’s Theory of Territoriality

The experience of the beach as a territory in the context of Altman’s theory of territoriality, to our knowledge, has rarely been explored. The main research objective is cluster analysis of the participants (visitors of beaches in Dubrovnik) with respect to the intensity of the experience of the beaches as certain types of territory according…

Vladajući neoliberalni model razvoja

U radu se razmatraju teorijska utemeljenja vladajućeg neoliberalnog modela, odnos spram ključnih društveno-ekonomskih pitanja te posljedice na ekonomsku i socijalnu praksu. Također se razmatra uspješnost neoliberalnog ekonomskog modela. Cilj rada je prikazati problematiku koja je na razini ideologije i u pozadini ekonomske teorije i prakse. Na temelju rezultata istraživanja vidljivo je da se neoliberalni model…

Koncept brodskih elektroenergetskih sustava u brodova s dinamičkim pozicioniranjem

Brodovi s ugrađenim sustavom za dinamičko pozicioniranje zadržavaju poziciju na kojoj se nalaze, pod određenim unaprijed zadanim uvjetima (valovi, vjetar, morska struja). Pritom se u ovisnosti o nivoima složenosti sustava dinamičkog pozicioniranja (DP1, DP2, DP3) postavljaju različiti zahtjevi prema ugrađenim elektroenergetskim sustavima. Osnovni zahtjev koji se postavlja je da u slučaju jedne greške, brod ne…

Tehnička prihvatljivost pri uvoznom carinjenju brodica i jahti te stavljanja na tržište u odnosu prema sukladnosti s novom direktivom EU-a o rekreacijskim plovilima

Carinska uprava obavlja provjeru proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske Unije. Kod uvoza bilo kojeg plovila, prilikom donošenja mišljenja za odobravanje puštanja plovila u slobodan promet, nadležno tijelo Carinske uprave isključivo se mora rukovoditi odredbama Direktive 2013/53/EU o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon, koja je stupila na snagu 17. siječnja…

Growth and Gonad Changes in Stony Sea Urchin, Paracentrotus Lividus (Lamark, 1816) Fed Artificially Formulated Feed and Benthic Macrophyte Diet

This study reported the efficiency of artificially formulated feed and benthic macrophyte diet on growth and gonad development of cultured stony sea urchin, Paracentrotus lividus (Lamark, 1816). An initial sample of 720 individual urchins was gathered in coastal area of SE Adriatic, near Dubrovnik, Croatia and for the purposes of the experiment, was held in…

Emergency Generator Design for the Maritime Transport Based on the Free-Piston Combustion Engine

The paper concentrates on the challenge of creating a system of emergency power supply in maritime transport on the basis of a linear electrical generator operated by the free-piston internal combustion engine. Reluctance-flux electrical machine is used as an electromechanical converter. The aim of this paper is to study the interaction of the linear electrical…

Helicopter Approach to Offshore Objects

This article is focused on the helicopter approach to landing on offshore objects. It describes helicopter approaches and specially designed approaches for the sea. The evaluation of safety in aviation is shown with applications to SOAP approach as well. The helicopter approach to the landing can be considered as part of aviation, which has long…