Valorization of Batana Salvorina in the Development and Brand Identity of Umag

This work explores the possibilities raised by valorisation of historical and maritime heritage (Batana Salvorina) in the construction of an original and innovative tourism product, with the goal of repositioning Umag as a distinctive tourist destination. It is based on the authors’ research, questionnaires and Umag stakeholder focus groups (members of the Association Batana Salvorina,…

Tools of Quality in Determining the Characteristics of Services in Maritime Passenger Transport

The essential purpose of this paper is to show how the tools of quality traditionally used in production processes can be efficiently applied to determining the characteristics of services in maritime passenger transport. Defining the characteristics of services in maritime passenger transport is the key to shipping company’s performance and raising competitive advantages of the…

Dubrovačke plaže u kontekstu Altmanove teorije teritorijalnosti

Doživljaj plaže kao teritorija rijetko je istraživano pitanje, posebno u hrvatskim okvirima. Ciljevi istraživanja bili su: konstrukcija upitnika „Teritorijalnost na plažama“ koji pokriva tri vrste teritorija po Altmanovom konceptu teritorijalnosti (1), utvrditi razlike u dimenzijama upitnika (tri vrste teritorija), u odnosu prema rodu, mjestu stanovanja, vrsti plaže te za vrstu zanimanja (2); utvrditi povezanosti između…

Mjesto i uloga strateške procjene utjecaja na okoliš u integralnom upravljanju obalnim područjem Republike Hrvatske

Strateška procjena utjecaja na okoliš predstavlja jedan od upravljačkih alata pri integralnom upravljanju obalnim područjem. Prema zakonodavstvu Republike Hrvatske, strateška procjena utjecaja na okoliš obvezna je za većinu strategija, planova i programa. Principi integralnog upravljanja obalnim područjem, kao što su interdisciplinarnost, usklađenje sektorskih interesa i ekosustavni pristup svoju realizaciju mogu postići kroz stratešku procjenu utjecaja…

Primjena Bayesove mreže u analizama rizika u pomorstvu

Rad počinje definicijom analize rizika i nužnosti njezine primjene u svakodnevnom životu. Nastavlja definiranjem Bayesovih mreža, njihovim osnovnim i općenitim značajkama, te se posebno ističe Bayesov teorem. Nakon toga slijede primjene Bayesovih mreža u pomorstvu. Najprije je primjer nesreće na brodu koja je analizirana uz pomoć BN-a. Potom se pobliže opisuje SARGOS sustav koji je…

Informacijski sustav podržan RFID tehnologijom u procesu prodaje i kontrole karata u brodskom putničkom prometu

U ovom radu predložen je podsustav za prodaju i kontrolu putničkih karata u brodskom putničkom prometu. Spomenuti podsustav temeljen je na uporabi RFID tehnologije. Podsustav se može jednostavno integrirati u postojeći integrirani informacijski sustav brodske putničke kompanije ili u integrirani lučki informacijski sustav. Kao prometne karte koriste se pasivni RFID tagovi koji se mogu kupiti…

Utjecaj prakse Europskog suda pravde na kriterije za imenovanje zapovjednika broda – kriterij “državljanstva”

Sloboda kretanja radnika jedna je od temeljnih sloboda na kojima počiva Europska unija (uz slobodno kretanje roba, usluga i kapitala). Definirana je čl. 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje: UFEU) (pročišćena inačica 2012., Sl. list C 326, 26.10.2012.) te podrazumijeva ukidanje svake diskriminacije na temelju državljanstva među radnicima iz država članica u vezi zapošljavanja…