Metode operacijskih istraživanja u kaleidoskopu obrazovnih i znanstvenih industrija

U globalnim i znanstvenim industrijama općenito, a posebice u globalnim matematičkim industrijama „proizvedeno“ je, afirmirano i verificirano svega dvadesetak univerzalnih matematičkih metoda operacijskih istraživanja. Neposredno i/ili posredno utjecale su na optimizaciju procesa proizvodnje mnogobrojnih materijalnih i nematerijalnih proizvoda. To je, međutim, premalo u odnosu prema stvarnim potrebama. S tim u vezi potrebno je dugoročno i…

Razvojni tijekovi proizvodnje, tehnologije bojenja i trgovine tekstilom u kontekstu pomorsko – trgovačkih puteva Dubrovnika

Zbog jedinstvenog zemljopisnog položaja Dubrovnik je bio spona između Istoka i Zapada, te vrlo važno trgovačko središte na putu razgranate trgovinske mreže tkanina i prirodnih bojila, koja se održala sve do druge polovice XIX. st. Utvrđivanjem svih činjenica i razvojnih tijekova koji su utjecali na proizvodnju, tehnologiju bojenja i trgovinu tekstilom u povijesnom Dubrovniku, moguće…

Analiza održivog razvoja turističke destinacije

Zaštita životne sredine i održivi razvoj važni su za svaku kategoriju i razinu strategija upravljanja razvojem. Uravnotežen razvoj turizma najpotrebniji je destinacijama s već pokazanim problemima ekonomske i socio-kulturne nestabilnosti “masovnoga” turizma. Nedostatak jasnih strategija i vizija razvitka turizma na destinacijama izvanrednih vrednota, ugrozio bi jedno od temeljnih gospodarstava Hrvatske. Rad analizira primjer Dubrovnika, grada…

Ribolovne zone država Europske unije

Cilj istraživanja je analiza i prikaz država Europske unije koje imaju proglašenu ribolovnu zonu, odnosno ribolovni ili ribolovno-ekološki pojas. U radu se iznose propisi zemalja Europske unije koji se odnose na ribolovni pojas s ciljem obrade teme s pravnog aspekta, cjelovito na jednom mjestu, izdvojeno od ostalih pravnih režima na moru. Temeljna znanstvena hipoteza rada…

The Model for Synergic Effect between Traffic and Tourism in Dubrovnik-Neretva County of the Republic of Croatia by 2020.

This paper studies the synergic relationship between traffic and tourism in Croatia’s Dubrovnik-Neretva County by the 2020., based on the idicators detected in 2014. It elects the variables that characterise the synergy of traffic and tourism i, speaking from the standpoint of traffic and geography, in the most problematic county in the Republic of Croatia.…

Sigurnost podataka i informacija u sustavima nadzora i upravljanja pomorskim prometom

Suvremeni nadzor i upravljanje pomorskim prometom zahtjeva implementaciju sve složenijih pomorskih procesa podržanih različitim aplikacijama, često uz interakciju s vanjskim svijetom. Informacijsku podršku u nadzoru i upravljanju pomorskim prometom (VTS služba) pruža sustav VTMIS, specijalizirani sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom u našoj zemlji. S ciljem unaprjeđenja sigurnosti, efikasnosti i raspoloživosti komponenti sustava za…