Plovidbeni prekršaji kroz povijest

Rad opisuje prekršaje vezane uz pomorski trgovački pothvat. Da plovidba morem nije bila bezazlena i idealna svjedoče nam i odredbe koje su regulirale pomorski trgovački pothvat. Zakonodavac je razlikovao prekršaje prema brodu, trgovačkoj robi i dragocjenostima. Kako se često radilo i o vrlo vrijednim predmetima, znalo je doći i do krađe novca i drugih dragocjenosti,…

Posebnosti radnopravnog statusa radnika u pomorskom ribarstvu s posebnim osvrtom na radno vrijeme i odmore

Radni odnosi radnika na pomorskim ribarskim plovilima uređeni su konvencijama Međunarodne organizacije rada (MOR, ILO), sekundarnim izvorima prava Europske unije (EU), zakonima i podzakonskim aktima u Republici Hrvatskoj. Brojne su posebnosti (karakteristike) u sadržaju tih odnosa. U ovom se radu analiziraju posebnosti radnog vremena i odmora radnika na pomorskim ribarskim plovilima, s posebnim naglaskom na…

Procjena rizika pomorske nezgode za akvatorij luke Šibenik

Šibenik je velika i jedna od najstarijih i najbolje prirodno zaštićenih luka na hrvatskoj obali Jadrana. Gradska luka smještena je u potopljenom ušću rijeke Krke. Ograničeni raspoloživi manevarski prostor unutar gradske luke, smještaj novog putničkog terminala te dijela luke za prekrcaj različitih vrsta tereta smanjuje siguran prostor za plovidbu i privez/odvez trgovačkih i putničkih kruzerskih…