Zakon o sportu u funkciji razvoja luka nautičkog turizma Hrvatske i Mediterana (I. dio)

Problematika prirodnih potencijala uvijek je interdisciplinarna. Tu činjenicu prihvaća i ovo istraživanje jer, za Hrvatsku izuzetno važan potencijal, pomorsko dobro, promatra s pravnoga i ekonomskog aspekta. Pomorsko dobro ima izuzetan značaj jer predstavlja temelj razvoja hrvatskog turizma, posebice kapaciteta nautičkog turizma u kojem zasad ne sudjeluju sportske luke. Najave promjene statusa dijela sportske luke u…

Prirodno-geografske značajke otoka Hvara

Otok Hvar jedan je od najvećih hrvatskih otoka. Pripada srednjodalmatinskim otocima te se pruža u pravcu I-Z, što je posljedica promjene u miocenskoj neotektonskog etapi. Prirodno-geografske značajke otoka Hvara odraz su geografskog smještaja i položaja otoka, njegove veličine i prostornog obuhvata, glavnih geoloških i geomorfoloških značajki, morfografskih i morfometrijskih obilježja te osnovnih klimatsko-vegetacijskih, hidrogeografskih i…

Upravljanje prijevozom kontejnerskog broda s ciljem optimizacije troškova

Upravljanje kontejnerskim transportom, s krajnjim ciljem optimizacije troškova poslovanja, stalna je težnja suvremenih kontejnerskih (mega i feeder) brodara. Osnovnu obračunsku jedinicu uspješnosti poslovanja brodara predstavlja putovanje broda. Brodari kao temeljni cilj imaju optimizaciju troškova putovanja kontejnerskog broda-matice i/ili feeder broda. Optimizacija troškova putovanja kontejnerskog broda, temeljena na posebnome funkcionalnom modelu, u izravnoj je funkciji uspješnosti…