Mjerenje efikasnosti luka i terminala

Efikasnost luka i terminala bitan je pokazatelj njihove izvedbe: efikasnije luke smanjuju troškove transporta i potpomažu izvozno-uvozne aktivnosti određene države. U posljednjih desetak godina nastale su brojne studije koje su se bavile istraživanjem efikasnosti luka i terminala s posebnim naglaskom na transport robe u kontejnerima. S obzirom na globalni rast kontejnerskog prometa unutar pomorskog sektora…

Mjere nadzora i sigurnost brodova u plovnom području dubrovačke luke

Ovaj rad analizira mjere nadzora i sigurnost putničkih brodova u dubrovačkoj luci te pristupnom plovnom putu upotrebom deduktivne metode i statističkog prikaza broja uplovljenja/isplovljenja putničkih brodova te prometa ostalih plovila. Također se prikazuje ustroj, funkcija i trenutačno stanje službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Metodom kontinuiranog promatranja ustanovljeni su rizici na plovnom području, kao…

Comparative Analysis of Renowned Softwares for Search and Rescue Operations

Search and rescue computer programs have been developed in order to increase the efficiency of search and rescue (SAR) operations and to help operators to determine search areas, estimate resources required, calculate search patterns, and make decisions efficiently. The paper analyses renowned SAR software systems, including SARPlan, SARIS, SAROPS, SARMAP and TRANSAS. They have been…

Transport of Tropical Fruits to Central Europe

The paper analyses the transport of exotic fruit from tropical and subtropical areas to the shopping malls located in Central Europe. The exotic fruit belongs to the group of perishable goods. After its harvest and stowage into transport boxes, it is transported in the refrigerated containers by container vessels. Specific conditions (the temperature, the humidity…

Analysis of the Intermodal Transport Efficiency in the Central and Eastern Europe

The paper focuses on the problem of the efficiency of the intermodal transport system. Among the factors determining the transport system the key factors of the intermodal transport development in the Central and Eastern Europe were selected. The analysis included: intermodal transport units (ITU), means of transport and transhipment technologies, as well as organization conditions…

Metode operacijskih istraživanja u kaleidoskopu obrazovnih i znanstvenih industrija

U globalnim i znanstvenim industrijama općenito, a posebice u globalnim matematičkim industrijama „proizvedeno“ je, afirmirano i verificirano svega dvadesetak univerzalnih matematičkih metoda operacijskih istraživanja. Neposredno i/ili posredno utjecale su na optimizaciju procesa proizvodnje mnogobrojnih materijalnih i nematerijalnih proizvoda. To je, međutim, premalo u odnosu prema stvarnim potrebama. S tim u vezi potrebno je dugoročno i…